Mere end 700 tilmeldte

Der bliver talt om legekvaliteter og de fire P’er midt i snakken om fagligheden når man kigger indenfor i de kurser der allerede er godt i gang. Her bliver man både udfordret og får inspiration til fag, faglighed, leg og mulighederne i online og blended learning.

Læs mere »

Indskolingens fem digitale tigerspring

Indskolingens fem digitale tigerspring Nu strømmer indskolingseleverne tilbage efter en meget lang periode med hjemmeskole. De savner at høre klokken ringe til frikvarter, så de igen kan lege ude i skolegården. De savner at sende blikke

Læs mere »

Den gode onlineundervisning

I it-vejlederforeningens blad It og medier havde man i decembernummeret et temanummer om onlineundervisning. Vi bidrog med en artikel om at komme fra nødundervisning til god undervisning gennem legende tilgange.

Læs mere »