Program 1. online session

Her er program for første kursusgang i vores fælles community. Vi har forsøgt at lave et program med en god balance mellem fælles oplæg og proces. De fælles oplæg vil omhandle projektet, dets indhold og processer. I procesdelen vil I møde jeres nye communityteam. Inden dagen er omme er I forhåbentligt allerede et eksperimenterende og legende team, som er klar til det videre fælles arbejde med projektet.

Program

14.00 – 14.15 Velkomst og om projektet
14.15 – 14.45 Proces i dit communityteam
14.45 – 15.05 Oplæg DLtP hva for noget?
15.05 – 15-40 Proces i dit communityteam
15.40 – 16.00 Fælles opsamling

Alle onlinemøder foregår på dette Zoomlink, og vi anbefaler, at alle sidder ved egen computer med eget
headset. Husk at tjekke lyd og mikrofon inden mødet.

https://kpdk.zoom.us/j/65475957958?pwd=ODYrWmdjNCs1dFdlcWtUamJoUGE3dz09

Som forberedelse til første online kursusgang vil vi bede jer om følgende:

Opgave (løs inden mandag)

Med nedlukningen i marts 2020 blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Selvom det har
været udfordrende for både lærere og elever, har situationen også ansporet til kreativitet og innovation, og
mange lærere har søgt nye måder, hvorpå de kunne engagere eleverne i meningsfulde, kreative
læringsaktiviteter gennem online ressourcer. Tænk tilbage på dine oplevelser. Hvilke gode oplevelser og
erfaringer oplevede du, og hvad inspirerede det dig til at gøre mere af?

Beskriv en eller to gode erfaringer og læg op i diskussionforum. Her må du også gerne fortælle kort om dig
selv og evt. dele et billede.

Vi glæder os til i fællesskab med jer at blive lidt klogere på, hvordan man kan arbejde med en legende tilgang
til digitalt understøttet undervisning i fremtidens skole.

Kursusteamet