Svar: Dansk – Udskoling

  • Jan Frydensbjerg

    Medlem
    10. november 2022 klokken 12:54

    Undervisningen i lyrik bliver ofte mødt med modstand hos eleverne. Det vil være genkendeligt for de fleste dansklærere i udskolingen. Uanset om det handler om produktion eller fortolkning af lyrik, så er eleverne ofte forudindtaget og har paraderne oppe. Ved at tilgå arbejdet med lyrikken via en anderledes, kreativ, legende og digital angrebsvinkel, så vil udbyttet måske blive et andet?

    Hvordan sætter du gang i arbejdet med lyrik i din danskundervisning – og hvilke gode erfaringer har du med at skabe indhold, der fanger eleverne og giver dem lyst til at kaste sig over produktion og analyse af lyrik?