Svar: Matematik – Udskoling

  • Britt Bang-Sørensen

    Medlem
    21. november 2022 klokken 14:09

    Når man arbejder legende / undersøgende i matematik i grupper, er man jo nødt til at bidrage og kommunikere – så allerede der understøttes mundtlighed. Men en opsamling efterfølgende er nok også vigtigt i et forsøg på at alle tager noget med sig.

    Tænker også, det er vigtigt som underviser at fremhæve de matematiske begreber og have fokus på, at de anvendes. Fx. når eleverne arbejder, så italesætte det, de arbejder med og spørge ind til, hvad de matematiske begreber, der er I spil, er. Lidt ligesom når man lærer et sprog – så ikke rette, men i stedet gentage med brug af det rette begreb.