Viden og inspiration

Velkomst video, de fire P'er og legende tilgang

Videoer om perspektiver på legende tilgang til undervisning

Videoer om blended learning

DLtP - undersøgelser

Rapporter & artikler

Podcasts

Andre ressourcer

Velkomst til Distance Learning through Play

Legende tilgang til undervisning

Kendetegn ved legende oplevelser

Hvad vil det sige at have en legende tilgang til undervisningen?

Hvad vil det sige at have en legende tilgang til undervisningen?

Vil du fortælle om de didaktiske designprincipper som er udviklet til forløbet?

Hvad har indtil videre været særlig interessant ved projektet?

Lego uddannelsesdebatten

Legende tilgange og fag i onlineundervisning

Om fjernundervisning - af Mikkel Aslak