Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse

Overskrift – om ressourcerne 
Her skal stå en indflyvningstekst, der rimer på, at vi i dette projekt er nysgerrige på, hvordan legende tilgange kan være en tilgang til udvikling og nytænkning af…

Det legende team

Her skal være en indflyvningstekst, der rammesætter, at læring i organisationer kan ske gennem legende eksperimenterende tilgange i teamsarbejdet -både i måden vi mødes på og måden og tilgangene vi udvikler undervisning sammen på. Vitaliserende læringsmiljøer (Jan Tønnesvang) 

Pædagogisk ledelse skal huske på, at når deres bla bla 

 

 

Ressourcer