Svar: Specialundervisning

  • Karin Dyrendom

    Medlem
    6. januar 2023 klokken 11:08

    CollaboLearn er et gratis inspirationsmateriale udviklet til pædagoger og lærere, der arbejder med social læring i skolen. Materialet er udviklet med skolebørn med autisme og ADHD og indeholder derfor særlige pædagogiske overvejelser. Uanset om du arbejder i almen eller specialskolesektor, kan du på hjemmesiden finde inspiration til, hvordan du kan designe og facilitere legende læreprocesser, hvor børn kan deltage i sociale læreprocesser med udgangspunkt i legens motiverende og meningsfulde kvaliteter.

    https://collabolearn.dk