Kortlægning af gratis online materialer

I projektet har vi undersøgt hvilke gratis online materialer, der blev udbudt under og efter skolenedlukningen i foråret 2020. Nedenfor har vi udvalgt en række online materialer, som på forskellige måder kan inspirere til og understøtte en mere kreativ og legende tilgang til digital undervisning.

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Sofaskolen

Indskoling (ca. 50 forløb) ​

Små forløb med illustrative videoer med dagens opgave. Under corona-nedlukningen eksperimenterede Sofaskolen med, hvordan man kunne skabe læring på afstand for indskolingselever og samtidig bevare sociale relationer med eleverne. En af metoderne var videoundervisning, som forsøger at gøre den digitale undervisning til dynamiske læringsrum, hvor eleverne arbejder aktivt og undersøgende.

Potentiale

Stilladserede opgaver hvor eleverne i indskolingen bliver inspireret til at være kreative. Kan inspirere læreren til selv at lave videoer til sine elever. Det har klart en betydning at det er ens egen lærer der fortæller og viser.Lærerens vejledende/instruerende videoinstruktioner hvor der både er fortællinger, visning af metoder til at udfører opgaverne, og mulighed for at eleverne selv kan fordybe sig.

Fag / Niveau

Vikartimen

Indskolingen (9 forløb) ​

“Livestream” fra nedlukningsperioden. Vikaren læser historier, synger og bevæger sig med eleverne derhjemme.

Der bliver også opfordret til at lave undersøgelser i naturen og være kreative med saks og papir.

Da forløbet er kørt i nedlukningsperioden kan det på den måde ikke bruges igen, men alligevel vise metoder til hvordan man kunne gøre. Her er mere tale om en opfordring, underholdning og en konsumering, frem for aktive elever, hvis forløbet bruges igen uden en redidaktisering. 

Potentiale

Læreren/Vikaren opfordrer eleverne til selv at skabe, men der er ingen kommunikation mellem forløbet/videoen og eleverne.

Her kommer eksempler på hvordan læreren kunne lave små videoer til eleverne, som de ville kunne se asynkront, og som kan være med til at fastholde en relation og noget fælles arbejde.

Eleverne kan bruge vikaren som en rollemodel til eget arbejde, hvis de selv bliver optaget af et projekt, da vikaren viser en vej til viden, ved at ringe op til andre og indhente viden andre steder.

Fag / Niveau

Sofaskolen

Strøm-saks-papir - 37 forløb

Strøm-saks-papir er korte forløb med fokus på kreativitet. 
 En kort video introducerer eleverne til et lille projekt, de selv skal arbejde med enten hjemmefra eller i skolen. 

Strøm-saks-papir er en skøn blanding af analoge og digitale projekter. 

Potentiale

Stilladserede opgaver med visuelle elementer og processtøtte. Mange opgaver har valgmuligheder for eleverne indenfor interessefelter, dog inden for specifikt emne.

Mange opgaver har elevproducerende opgaver efter en analysedel, hvor eleverne har mulighed for at være kreative gennem en skabende proces. Denne proces med det skabende kunne udvides så eleverne fik mere til at fordybe sig, og videreudvikle på projekterne ud fra deres egne ideer. 

Fag / Niveau

Sofaskolen

Mellemtrin (ca. 20 forløb)

Forløb med “livestream” fra dagens opgave under nedlukningen.

Understøttet forløb med opgaver og stilladseret proces.

Bemærk at “livestreamen” har været gennemført under nedlukningen, hvilket gør at interaktiviten i forløbet forsvinder med mindre at man i klassen selv laver en ny i fællesskab.

Vigtigt især i forhold til feedback gennem opgaverne.

Potentiale

Stilladserede opgaver med visuelle elementer og processtøtte.

Mange opgaver har valgmuligheder for eleverne indenfor interessefelter, dog inden for specifikt emne.

Mange opgaver har elevproducerende opgaver efter en analysedel, hvor eleverne har mulighed for at være kreative gennem en skabende proces.

Denne proces med det skabende kunne udvides så eleverne fik mere til at fordybe sig, og videreudvikle på projekterne ud fra deres egne ideer.

Fag / Niveau

Aktivist / Protest - Arbejdermuseet

Mellemtrin

Undervisningsmaterialet på denne side giver jer mulighed for at arbejde med aktivisme på mange forskellige måder i klassen.

Hver opgave introduceres med en kort film, hvor opgavens formål og hvordan den løses, bliver præsenteret for eleverne.

Potentiale

Eleverne skal udvikle deres eget spil ud fra ganske få principper. De skal bruge fantasien til at udvikle ideer og kort så spillet bliver sjovt og fedt at spille. Eleverne arbejder sig i grupper igennem en designproces stilladseret af læreren. Eleverne undersøger mulighederne, brainstormer på ideer, og får feedback fra hinanden undervejs. Alle er afhængige af hinanden ,da klassen skal skabe et spil i fællesskab.

Fag / Niveau

Hackerspillet

Mellemtrin (1 forløb)

I denne challenge skal eleverne lave de fedeste kort til klassens helt eget hackerspil og måske dele dem med resten af Danmark?

Potentiale

Eleverne skal udvikle deres eget spil ud fra ganske få principper. De skal bruge fantasien til at udvikle ideer og kort så spillet bliver sjovt og fedt at spille.

Eleverne arbejder sig i grupper igennem en designproces stilladseret af læreren.

Eleverne undersøger mulighederne, brainstormer på ideer, og får feedback fra hinanden undervejs. Alle er afhængige af hinanden ,da klassen skal skabe et spil i fællesskab.

Fag / Niveau

Det fabelagtige æggetrilleri

Mellemtrin / Udskoling - 1 forløb

I denne challenge skal eleverne arbejde sammen om at lave en film, der viser et æg, der triller. Eleverne skal lave de forskellige dele af filmen og til sidst sætte den sammen til en samlet film, der viser ægget trille.

Potentiale

Målet er givet. Der skal produceres en film ægget triller fra starten af filmen, til at ende et sted når den slutter.

Vejen dertil er HELT op til eleverne og de benspænd som læreren kan sætte til opgaven undervejs. Kun fantasien sætter grænser.

Eleverne arbejder sig i grupper igennem en designproces stilladseret af læreren.

Eleverne undersøger mulighederne, brainstormer på ideer, og får feedback fra hinanden undervejs. Alle er afhængige af hinanden ,da klassen skal skabe én film.

Fag / Niveau

ULTRA:BITLIVE

Om ULTRA:BIT LIVE

Skab et superdyr med BBC micro:bit eller Scratch, og lær om danske dyrs superseje egenskaber. Her skal I indsamle viden om danske dyr, sammensætte forskellige dyrs egenskaber på nye måder og bringe jeres dyr til live ved hjælp af kreativitet, kodning og teknologi.

Se også læringseventen ultra:bit LIVE med Sofie Østergaard, hvor klasser over hele landet dystede om at lave det bedste superdyr og andre sjove dueller med fokus på kodning, kreativitet og danske dyr.

Fag / Niveau

Dramadronning

Om materialet

Skab visuelt imponerende 3D animeret teater sammen. DRAMADRONNING er et gratis, legende og spil-lignende værktøj, hvor eleverne sammen kan lave flotte 3D animerede teaterstykker. De kan skrive manuskripter, instruere, vælge kostumer, sætte lyset og scenen – alt sammen online og multiplayer.
DRAMADRONNING kan afvikles i webbrowser og har meget lave systemkrav. Den installerede pc-version giver adgang til avancerede features som at indtale egne replikker og eksportere som video.

Potentiale

Med DRAMADRONNING får du et gratis online værktøj der kan stilladsere kollaborative kreative design- og skabelses-processer. Det er en underholdende og spil-lignende sandkasse hvor du og dine elever hurtigt og nemt kan skabe multimodale fortællinger, lave præsentationer, diskutere faglige emner, fortolke tekster, løse konflikter, øve udtale og eksperimentere med samarbejde og rolleskift. Kun fantasien sætter grænser.
DRAMADRONNING giver eleverne noget at være sammen om, selvom de sidder hver for sig.

Fag / Niveau

SMK Idekatalog

Mellemtrin / Udskoling

SMK’s online billedsamling til fjernundervisning. I dette idékatalog har SMK samlet forskellige forslag til øvelser og aktiviteter på tværs af SMK’s samlinger og alderstrin.

Potentiale

Potentialet i dette forløb er den første og den sidste opgave som lægger op til at være kreativ med tingene i hjemmet eller være undersøgende og tage et andet perspektiv på hjemmet.

Lidt skæve og firnurlige opgaver hvor eleverne i høj grad har mulighed for at sætte deres eget præg på deres arbejde.

Fag / Niveau

Projekt Coding Class

Udskoling

I dette projektforløb præsenteres eleverne for tre opgaver fra forskellige virksomheder, som hver især har brug elevernes idéer og særlige evner. Eleverne skal udvikle idéer, arbejde med kode og lave designs, så virksomhederne kan få løst deres udfordringer. Bemærk at “livestreamen” har været gennemført under nedlukningen, hvilket gør at interaktiviten i forløbet forsvinder med mindre at man i klassen selv laver en ny i fællesskab. Vigtigt især i forhold til feedback gennem opgaverne.

Potentiale

Projektet spænder over fire dage, hvor eleverne arbejder med blokprogrammering, digitalt design, idéudvikling og innovation. Eleverne arbejder i en stilladseret designproces. Der er mulighed for at vælge 1 ud af 3 opgaver inden for forskellige interesseområde. Der er i høj grad mulighed for at eksperimentere og have en legende tilgang i forløbet.

 

Fag

Sofaskolen/news

Udskoling (ca. 35 forløb)

Forløb med “livestream” fra dagens opgave under nedlukningen.

Understøttet forløb med opgaver og stilladseret proces.

Bemærk at “livestreamen” har været gennemført under nedlukningen, hvilket gør at interaktiviten i forløbet forsvinder med mindre at man i klassen selv laver en ny i fællesskab.

Vigtigt især i forhold til feedback gennem opgaverne.

Potentiale

Stilladserede opgaver hvor eleverne i indskolingen bliver inspireret til at være kreative. Kan inspirere læreren til selv at lave videoer til sine elever. Det har klart en betydning at det er ens egen lærer der fortæller og viser.

Lærerens vejledende/instruerende videoinstruktioner hvor der både er fortællinger, visning af metoder til at udfører opgaverne, og mulighed for at eleverne selv kan fordybe sig.

Fag / Niveau

#VÆLGÆGTE

Udskoling

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-9. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.
Klasserne kan tilmelde sig et online opstartsoplæg, hvor eleverne bliver præsenteret for opgaven og får en masse information om kopivarer og de skadelige konsekvenser.

Potentiale

Potentialet er, at forløbet tager udgangspunkt i blandt andet elevernes egen hverdag og i deres forbrug. De får mulighed for selv at forme en kampagne ud fra deres egen livsverden. Metoder der er særlig interessante er designprocessen, der er godt beskrevet og kommer med gode forslag til, hvordan processen og aktiviteterne kan overføres til mere digitale platforme end pdf’en, den oprindeligt er lavet i.

Fag