Ressourcesæt

Ressourcesæt

Disse klodssæt er ressourcer, der er tænkt som inspiration til lærere/fagteams, der der er nysgerrige på at udvikle en mere legende tilgang til undervisningen. Klodssættene herunder rummer faglige eksempler på didaktiske greb, som teamet kan tilpasse til planlægning og gennemførelse af en mere legende tilgang til undervisning.   

PÅ TVÆRS AF FAG

DANSK

FREMMEDSPROG

MATEMATIK

NATUR/TEKNOLOGI & NATURFAG