Ressourcesæt

Ressourcesæt

Disse ressourcer er tænkt som inspiration til lærere/fagteams, der er nysgerrige på at udvikle en mere legende tilgang til undervisningen. Ressourcesættene rummer faglige eksempler på didaktiske greb, som teamet kan tilpasse til planlægning og gennemførelse af en mere legende tilgang til undervisning. Desuden er der ressourcer, der understøtter udvikling af teamsamarbejde.

PÅ TVÆRS AF FAG

DANSK

FREMMEDSPROG

MATEMATIK

NATUR/TEKNOLOGI & NATURFAG