Projektets opbygning

Hvad er Digital Learning through Play?

Digital Learning through Play er et udviklingsprojekt, hvor danske folkeskoler sammen med didaktiske konsulenter fra CFU Danmark blev inviteret til at eksperimentere med kreative og legende tilgange til den faglige undervisning med digital teknologi målrettet mere motiverede og engagerede elever. Fokus var og er stadig på, hvordan legekvaliteter som kreativitet, samarbejde, fællesskaber, engagement og nysgerrig undersøgelse kan indgå både i den faglige undervisning men også i skolens måder at samarbejde omkring udvikling af undervisning. Projektet blev bygget op omkring et online community, hvor lærere på tværs af skoler kan videndele, og hvor fagteams efter behov kunne få online sparring med CFU-Konsulenter.

 

Hvordan og hvornår blev projektet afviklet?

Projektets løbetid var fra maj 2022 – april 2023. De udvalgte skoler skulle arbejde med egne mindre lokale udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejdede undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU-konsulenter. De deltagende skoler fik adgang til en række ressourcer, der kunne understøtte og inspirere til arbejdet, både på team- og ledelsesniveau.

Til projektet opbyggedes et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerede som en inspirationsplatform og netværk for lærere, skoleledelse og vejledere.

 

Hvad fik de tilmeldte skoler ud af at være med i projektet?

  • Mulighed for at deltage i et sjovt og eksplorativt projekt med fokus på legende tilgange
  • Faglig udvikling og sparring for fagteams målrettet mere engagerede og motiverede elever
  • Gratis adgang til undervisningsressourcer og inspiration
  • Adgang til faglig sparring og netværk for faglærere i dansk, engelsk, tysk, matematik og naturfag. Man kunne også vælge en almendidaktisk tilgang
  • Adgang til faglig sparring og netværk for ledelsesteam, herunder vejledere, omkring legende tilgange som drivkraft for læring i organisationen.

Hvad skulle der til for at være med?

  • At de deltagende teams havde mulighed for at mødes løbende online om udvikling og afprøvning af undervisning understøttet af projektets CFU-konsulenter.
  • At ledelsesteamet var nysgerrig på og ville arbejde på en mere legende udvikling i organisationen

De deltagende skoler valgte selv, hvor ambitiøst deres projekt skulle være. Man kunne deltage med en mindre gruppe fagteams, til en afdeling af skolen op til hele skolens pædagogiske personale. Det vigtigste var, at man havde lyst til at lege med og kunne deltage i hele projektets løbetid fra juni 2022 – marts 2023.

 

Hvordan var projektet bygget op og organiseret?

 

Juni 2022
Projektet startede op med en fælles fysisk ledelses- og vejledelsesdag for de deltagende skoler den 21. juni 2022 hos LEGO koncernens nye Campus i Billund. Her introduceredes projektet, og alle skoler lagde en lokal plan for, hvordan projektet kunne indgå meningsfuldt i skolens hverdag og virkelighed. Skolernes fag- og ledelsesteams blev tilbudt sparring for deres lokale projekt, herunder lokalt design af samarbejde og sparring med CFU-konsulenter efterår 2022 og vinter 2023 for fagteams.

 

August 2022 – februar 2023
I denne periode startede de lokale skoleprojekter, hvor skolernes fagteams blev engageret i arbejdet sammen med CFU DK -konsulenter. Fagteams fik inspiration, udviklede, afprøvede og evaluerede undervisningsaktioner med løbende online sparring fra konsulenter. Fagteams blev tilknyttet vores online community, hvor der var mulighed for vidensdeling på tværs af skoler.

Ledelsesteams gennemførte ligeledes mindre prøvehandlinger på legende ledelse med løbende sparring fra konsulenter samt indgik i vidensdeling på tværs af de deltagende skoler.

Februar – april 2023
I den sidste periode af projektet var der fokus på, hvordan læringer fra projektet kunne forankres på egen skole..

Projektet er støttet af LEGO Fonden, og det er gratis at deltage i projektet.
Yderligere spørgsmål til projektet kan fås ved henvendelse til projektleder Jette Aabo Frydendahl på MAIL JFRY@KP.DK eller TLF 4189 7072.