Projektets opbygning

Hvad er Digital Learning through Play?

Digital Learning through Play er et udviklingsprojekt, hvor danske folkeskoler sammen med didaktiske konsulenter fra CFU Danmark inviteres til at eksperimentere med kreative og legende tilgange til den faglige undervisning med digital teknologi målrettet mere motiverede og engagerede elever. Vi er optaget af, hvordan legekvaliteter som kreativitet, samarbejde, fællesskaber, engagement og nysgerrig undersøgelse kan indgå både i den faglige undervisning men også i skolens måder at samarbejde omkring udvikling af undervisning. Projektet er bygget op omkring et online community, hvor lærere på tværs af skoler kan videndele, og hvor fagteams efter behov kan få online sparring med CFU-Konsulenter.

 

Hvordan og hvornår?

Projektets løbetid er fra maj 2022 – april 2023. De udvalgte skoler skal arbejde med egne mindre lokale udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejder undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU-konsulenter. De deltagende skoler får adgang til en række ressourcer, der kan understøtte og inspirere til arbejdet, både på team- og ledelsesniveau.

Til projektet opbygges et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerer som en inspirationsplatform og netværk for lærere, skoleledelse og vejledere.

 

Hvad får de tilmeldte skoler ud af at være med?

  • Mulighed for at deltage i et sjovt og eksplorativt projekt med fokus på legende tilgange
  • Faglig udvikling og sparring for fagteams målrettet mere engagerede og motiverede elever
  • Gratis adgang til undervisningsressourcer og inspiration
  • Adgang til faglig sparring og netværk for faglærere i dansk, engelsk, tysk, matematik og naturfag. Man kan også vælge en almendidaktisk tilgang
  • Adgang til faglig sparring og netværk for ledelsesteam, herunder vejledere, omkring legende tilgange som drivkraft for læring i organisationen.

Hvad skal der til for at være med?

  • At de deltagende teams har mulighed for at mødes løbende online om udvikling og afprøvning af undervisning understøttet af projektets CFU-konsulenter.
  • At ledelsesteamet er nysgerrig på og vil arbejde på en mere legende udvikling i organisationen

I vælger selv, hvor ambitiøst jeres projekt skal være. I kan deltage med en mindre gruppe fagteams, til en afdeling af skolen op til hele skolens pædagogiske personale. Det vigtigste er, at I har lyst til at lege med og kan deltage i hele projektets løbetid fra juni 2022 – marts 2023.

 

Hvordan er projektet bygget op og organiseret?

 

Juni 2022
Projektet starter op med en fælles fysisk ledelses- og vejledelsesdag for de deltagende skoler den 21. juni 2022 hos LEGO koncernens nye Campus i Billund. Her introduceres til projektet, og alle skoler lægger en lokal plan for, hvordan projektet kan indgå meningsfuldt i skolens hverdag og virkelighed. Skolernes fag- og ledelsesteams tilbydes sparring for deres lokale projekt, herunder lokalt design af samarbejde og sparring med CFU-konsulenter efterår 2022 og vinter 2023 for fagteams.

 

August 2022 – februar 2023
Opstart på lokale skoleprojekter, hvor skolernes fagteams engageres i arbejdet sammen med CFU DK -konsulenter. Fagteams får inspiration, udvikler, afprøver og evaluerer undervisningsaktioner med løbende online sparring fra konsulenter. Fagteams tilknyttes vores online community, hvor der er mulighed for vidensdeling på tværs af skoler.

Ledelsesteams gennemfører ligeledes mindre prøvehandlinger på legende ledelse med løbende sparring fra konsulenter samt indgår i vidensdeling på tværs af de deltagende skoler.

 

Februar – april 2023
Forankring af læring fra projektet.

Projektet er støttet af LEGO Fonden, og det er gratis at deltage i projektet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Jette Aabo Frydendahl på MAIL JFRY@KP.DK eller TLF 4189 7072.