Om projektet

Om projektet

Med nedlukningen i marts 2020 blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Selvom det har været udfordrende for både lærere og elever, har situationen også ansporet til kreativitet og innovation, og mange lærere har søgt nye måder, hvorpå de kunne engagere eleverne i meningsfulde, kreative læringsaktiviteter gennem online ressourcer.

Distance Learning through Play er et projekt, der både skal samle de gode eksempler og materialer skabt under coronalukningen samt udvikle nye digitale formater, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber – nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand. Projektet er støttet af LEGO Fonden og bygger videre på erfaringer fra bl.a. Sofaskolen og CFU Danmarks nationale og internationale netværk.

Projektet har en eksplorativ tilgang, hvor vi inviterer lærere ind i et fællesskab omkring undersøgelse af, hvad god digitalt understøttet undervisning med en legende tilgang er. En del af projektet er et fælles digitalt community, hvor lærere ud over at få inspiration og adgang til online undervisningsmaterialer får mulighed for at netværke og vidensdele.

Når man er med i det fælles community betyder det også, at man skal deltage i  en række online sessioner, hvor deltagerne i faglige fællesskaber eksperimenterer med egen undervisning. Efter et endt forløb inviteres deltagerne ind i en eksklusiv alumneforening, hvor man fremadrettet kan videndele og netværke samt fortløbende få adgang til inspirationsmaterialer mm.
Al deltagelse i projektets kurser og aktiviteter er gratis.
Se hvilke af forårets kurser, der stadig er åbne for tilmelding.

Velkomst video, de fire P'er og legende tilgang

Videoer om perspektiver på legende tilgang til undervisning

Velkomst til Distance Learning through Play

Legende tilgang til undervisning

Kendetegn ved legende oplevelser

Hvad vil det sige at have en legende tilgang til undervisningen?

Hvad vil det sige at have en legende tilgang til undervisningen?

Vil du fortælle om de didaktiske designprincipper som er udviklet til forløbet?

Hvad har indtil videre været særlig interessant ved projektet?