Om projektet

Om projektet

Baggrund i projekt Distance Learning through Play

Med nedlukningen i marts 2020 blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Selvom det har været udfordrende for både lærere og elever, har situationen også ansporet til kreativitet og innovation, og mange lærere har søgt nye måder, hvorpå de kunne engagere eleverne i meningsfulde, kreative læringsaktiviteter med digitale teknologier. Tilgange vi undersøgte i det tidligere projekt Distance Learning through Play.  

 

Digital Learning through Play 

Dette udviklingsprojektet havde til hensigt at videreudvikle på disse erfaringer, og sammen med danske folkeskoler eksperimentere med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever.    

 

Projektet ønskede at udvikle og teste modulbaserede ressourcer til at understøtte lokale forandringsprocesser i danske skoler. Ressourcer, der kunne understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber i folkeskolen omkring legende tilgange i den faglige undervisning med digital teknologi.  Til projektet blev der opbygget et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerede som en inspirations- og peer-to-peer udviklingsplatform for de lærere, skoleledere og vejledere, der deltog i projektet.

 

De 10 deltagende skoler arbejdede med egne mindre lokale udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejdede undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU konsulenter. 

Projektperioden for de deltagende skoler var fra juni 2022 til maj 2023. Ta’ også et kig på  projektets facebook sideKontakt Jette Aabo Frydendahl på jfry@kp.dk eller TLF 4189 7072 for at høre om erfaringerne fra projektet.  

 

  

 

Læringer i projektet

Gennem hele projektet har vi udviklet videre på de originale principper for digital læring gennem leg, inspireret af LEGO Fondens karakteristika for legende tilgange til læring: Joyful, socialt interaktiv, aktivt engagerende, Meningsfuld, Iterativ. 
Iterationerne bestod i at gøre principperne stærkere i forhold til, hvordan professionelle kan lave elevcentreret og engagerende evaluering ud fra principperne. I denne proces har vi på baggrund af ny forskning fundet, hvordan evaluerings- og vurderingskulturen i danske folkeskoler gennem de seneste 10 år har haft en negativ indflydelse på elevernes selvforståelse og psyke og forløbsmangel på elevmotivation i folkeskolen. . (Grumløse,2020).
Derudover er DLtP designprincipper yderst anvendelige til at gennemføre forskellige undersøgelser for, hvad der har fungeret godt i undervisningen i forhold til det gode fælles læringsmiljø i klassen. Se de afsluttende principper og ressourcer for fælles elevengageret evaluering af læringsmiljøet her.
Designprincipperne har også været principper for vores samarbejde og sparring med lærere, vejledere og ledelse i arbejdet med en legende tilgang til skole- og kulturudvikling. En tilgang, der har harmoneret godt med det agile set up, hvor projektet skal kunne tilpasses lokal kontekst og en følelse af meningsfuldhed og handlekraft blandt deltagerne. 

Projektet blev støttet af LEGO Fonden. 

 

Om LEGO Fonden

LEGO Fondens mål er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden – en mission som deles med LEGO Koncernen. LEGO Fonden ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative, engagerede og at kunne lære hele livet igennem. LEGO Fondens arbejde handler om at sætte fokus på legens vigtighed for børns udvikling og gentænke rammerne for læring. I samarbejde med førende eksperter, indflydelsesrige aktører, undervisere og forældre vil LEGO Fonden udstyre, inspirere og aktivere forkæmpere for leg. www.learningthroughplay.com