Legende organisationsudvikling

Legende organisationsudvikling

I projekt Digital Learning through Play er vi nysgerrige på, hvordan man kan arbejde mere legende som organisation.  

Hvordan kan man i organisatoriske forandrings- og læreprocesser skabe rum for, at medarbejderne involverer sig og kan se muligheder og handle i dem, og hvor medarbejdere og ledelse sammen kan omsætte viden i udvikling og afprøvning af løsninger? 

Projektet undersøger derfor også, hvordan man kan arbejde mere legende og eksperimenterende med teamudvikling, vejledning og ledelse, så der kan skabes rum og vitaliserende miljøer for fælles udvikling, der opleves meningsfuldt og givende for både den enkelte og skolen som helhed.

Det legende team

Vi er nysgerrige på, hvordan man kan arbejde med legende tilgange til læring i organisationer gennem mere legende eksperimenterende tilgange i teamsamarbejdet. Både i måden vi mødes på og måden og tilgangene vi udvikler undervisning sammen på. Følg løbende vores udvikling af ressourcer, der udvikles i samarbejde med skoler, vejledere og teams i projektet. 

Perspektiver på ledelse

Kan man som ledelse også være legende? Legende organisationsudvikling kan også handle om, at man som ledelse eksperimenterer med egen ledelsespraksis, – også der hvor fokus ikke ligger direkte på det at stå i spidsen for forandringsprojektet og ledelsen af medarbejdernes og organisationens læring i sig selv. Men også om at eksperimentere med sin daglige ledelsespraksis. 

Det kalder på at se nærmere på hverdagens praksis som leder; på drift, struktur, ressourcer og organisering. Alt det der binder skolens praksis sammen og får den til at fungere. Kan der måske tænkes på nye måder at organisere og lede på for at giv rum til udvikling og samskabelse i organisationen?