Udvalgte materialer
fra mitCFU

Under skolernes nedlukningsperiode i foråret 2020 har vi kortlagt, hvilke kuraterede streambare materialer, der har været udbudt og udlånt fra mitCFU. Herunder klan du dykke ned i en beskrivelse af udvalgte materialer og endvidere er der link direkte til materialet på mitCFU, hvor du blot skal logge på med dit UNI-login for at kunne låne  materialerne til din undervisning. Det kræver UNI-login at få adgang til materialerne.

Indskoling

Mellemtrin

Mellemtrin + udskoling

Udskoling

Muzzy Club

Om materiale og vejledning

Muzzy Club er et digitalt webbaseret læringsværktøj til at lære sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og kinesisk. Materialet består af film, filmklip, sange, interaktive læringsspil og masser af mundtligt og skriftligt arbejdsmateriale.
Muzzy Club foregår i et hyggeligt eventyrunivers, og som med pædagogiske, sjove og engagerende øvelser introducerer elever til at lytte, tale og forstå mange forskellige sprog.

Potentiale

Materialet rummer gode muligheder for interaktivitet og med udgangspunkt i et eventyrunivers kan eleverne arbejde med sproget på en engagerende og legende måde. Den kreative del kunne udbygges ved at lade eleverne producere deres egne digitale sproguniverser – fx. gennem produktion af animationsfilm, videoklip og lydmontager / podcast. 

Fag / Niveau

Rødhætte og Mohammed

Om materiale og vejledning

I ‘Rødhætte og Mohammed’ af Manu Sereen, møder vi et eventyr i forklædning. Et eventyr der er bygget op omkring Mohammed, der kommenterer og interagerer med eventyret.
Lån e-bogen til dine elever og giv dem en god og sjov læseoplevelse, ved at lade dem læse og lytte til bogen, der er indtalt af forfatteren.

Vejledningen giver et overblik over det pædagogiske overlay til e-bogen ”Rødhætte og Mohammed”. Det pædagogiske overlay kan bookes sammen med e-bogen. Overlayet indeholder ressourcer til at arbejde med bogen.

Potentiale

Det pædagogiske overlay har to fokuspunkter: eventyret og rollen som tilhører og brug af slang. Når eleverne i makkerpar har læst og arbejdet med bogens fokuspunkter, ville det være oplagt følge op med en kreativ skriveproces, hvor de med udgangspunkt i fokuspunkterne, selv trådte ind som aktive tilhørere, og gav udtryk for deres reaktioner  

Fag / Niveau

Kaskelotternes sang

Om materiale og vejledning

Kaskelotternes sang er en klassiker i børnelitteraturen, som børn i dag stadig elsker at læse. Den udkom første gang i 1981 og lagde sig i slipstrømmen af 70’ernes samfundskritiske børnelitteratur.

70’ernes børnebøger skulle bevidstgøre og engagere børnene i verdens virkelige problemer som fx rovdrift på hvaler og olieforurening. Denne problematik er i Kaskelotternes sang pakket ind i en eventyrs-fortælling, hvor dyr har menneskelige egenskaber. Den  pædagogiske vejledning lægger op til mange varierede tilgange før, under og efter læsning.

Potentiale

Under “Ideer til undervisningen nævnes blandt andet meddigtning, som giver eleverne mulighed for at for at bruge deres fantasi og på en eksperimenterede og legende tilgang, være med til at digte videre og på den måde give udtryk for deres indre forestillinger om teksten.  

Desuden lægges der op til, at eleverne selv kan skrive et eventyr eller en fabel med dyr i hovedrollen og hvor nutidige forureningsproblemer inddrages.

Fag / Niveau

Armadillo

Om materiale og vejledning

Andreas har mistet sin storebror, og han savner ham. Han ønsker bare, at han kunne få ham tilbage. Måske vil det lykkes, hvis tiden kunne gå baglæns? Andreas har en løsning.
Sammen med læsningen af e-bogen, kan man også se den prisbelønnede kortfilm af Thomas Vinterberg
 

Potentiale

Der er udarbejdet en pædagogisk vejledning og et overlay til e-bogen, som inddrager 4 centrale scener fra kortfilmen. Kapitelmærkningen til filmen kan bruges af den mellemtrins lærer, der ønsker at sammenligne bog og kortfilm. 
Det er oplagt, at eleverne samarbejder om 

Fag / Niveau

De hemmelige youtubere

Om materiale og vejledning

Letlæst, spændende og tankevækkende roman til mellemtrinnet, der handler om, hvordan det er som tween at leve med et anderledes udseende (stort modermærke i ansigtet) i de sociale mediers tidsalder. Romanen lægger op til at tale om selviscenesættelse, at se anderledes ud, venskabers betydning og mobning i en klasse.
Man kan i forbindelse med fælles læsning af romanen se tv-dokumentaren “Anderledes end mig”, hvor virkelige menneske med modermærker i ansigtet fortæller, hvordan de har valgt at leve med det, og hvilken betydning det har, hvordan vi andre omtaler og reagerer på det.

Potentiale

Der er et overlay til e-bogen med spørgsmål i, som eleverne kan arbejde med selvstændigt, mens de læser e-bogen.

Man kan også lade eleverne lave youtube-videoer, som om de er med i en af de konkurrencer, som Kongen af Youtube sætter i gang i bogen fx “Find et emne, I ved noget om, og fortæl os 10 ting om det”. Måske man kan lave klassens egen konkurrence. 

Fag / Niveau

Kaugummiblase

Om materiale og vejledning

Arbejde med kortfilm, hvor temaet er “Freundshaft”. Venskaber og relationer i familien er temaer, som eleverne kan relatere til deres egen barndom og familieliv..
Den pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med filmens temaer med fokus på forforståelse, ordforråd og mundtlig kommunikation. 

Potentiale

Der er potentiale til at inddrage digitale værktøjer, når eleverne arbejder i par eller grupper.

Fag / Niveau

Den nordsjællandske kyst

Om materiale og vejledning

I denne dokumentarserie i fire afsnit går dramatikeren Line Knutzon og kulturjournalisten Chris Pedersen vores kendte og elskede landskabsmalerier efter i sømmene. For findes maleriernes Danmark i virkeligheden – eller viser de snarere det Danmark, vi stadig drømmer om?
Der er et kapitelsæt med spørgsmål til udsendelsen, som eleverne kan arbejde med, mens de ser den. Her får de mulighed for at fastholde den viden om guldaldermalerne og deres malerier, som præsenteres. I vejledningen er der flere kreative ideer til opgaver til efterbearbejdelse af udsendelsen, hvor eleverne bl.a. kan optage et nyt filmklip til udsendelsen, tage fotos af det særlige nordsjællandske landskab i dag og omskabe dem til guldaldermalerier, eller nyfortolke gamle guldaldermalerier og give dem et mere moderne udtryk.

Potentiale

Læremidlet lægger op til en kobling mellem faglig tilgang til arbejdet med guldalderen – Eleverne forudsættes at have forudgående viden om perioden, og vil gennem stilladserede opgaver knyttet tv-udsendelsen samt kreative opgaver med at omskabe egne fotos til guldaldermalerilignede fotos. En legnede tilgang til at forstå perioden og periodens kunst, udtryk og æstetik.

Fag / Niveau

På job med Katrine Engberg

Om materiale og vejledning

Vi kommer tæt på krimiforfatter Katrine Engbergs arbejdsproces fra post-it-sedler på opslagstavlen, interview med en retsmediciner til besøg på gerningsstedet i DR’s serie ‘Krimiforfattere’. Undervejs fortæller litteraturekspert om genren ‘nordic noir’, og hvordan Katrine Engberg skruer en krimiplot sammen med en politibetjent i hovedrollen, der indsamler ledetråde og opklarer et mord til sidste. kapitelsættet ‘Skriv prolog til din egen krimi’ til dine elever, så de kan lade sig inspirere af Katrine Engbergs metoder og have fokus på autenticitet og sanseligt sprog, når de selv skriver.  Kapitelsættet kan hentes på pdf og sendes til eleverne, så de kan have skriveopgaven med ud, når de er på jagt efter et findested/gerningsted i lokalmiljøet. 

Potentiale

Eleverne skal ud fra inspiration gennem Katrine Engbergs metoder i egen skrivning have fokus på autenticitet og sanseligt sprog. Eleverne opfordres til at gå på jagt efter et gerningsted i lokalmiljøet. Eleverne medbringer artefakter, som kan markere et efterforskningssted fx små skilte med tal, afspærringsbånd, linieal osv. Her få eleverne mulighed for at lege og eksperimentere med krimi genren og bringe egen viden og fantasi ind i arbejdet med at skrive deres helt egen krimi.

Fag / Niveau

Lesespass

Om materiale og vejledning

Kompetenceområdet “skriftlig kommunikation – læsning” er et centralt afsæt for dette læremiddel. Alle fem titler er inddelt i kapitler, har tilhørende lyd, ordforklaringer, sammenfatning efter hvert kapitel og quiz, der relaterer til læseforståelsen. Illustrationerne underbygger tekster og er i tegneseriestil. Eleverne kan læse en eller flere af e-bøgerne i sættet. Lånes sættet til en elev eller en klasse – modtager eleverne alle 5 e-bøger. Du bør som lærer vejlede eleverne om, hvilken eller hvilke bøger han/hun forventes at arbejde med. I vejledningen er et centralt afsæt kompetenceområdet ‘skriftlig kommunikation – læsning’. Overordnet set giver læremidlet eleverne mulighed for at fokusere på læseforståelse, ‘den gode læseoplevelse’ og faglige områder knyttet til læsning. Det kunne være arbejdet med samtale eller ordforråd. I vejledningen er lagt vægt på opgaver, der sigter på at bruge e-bogsmediet.

Potentiale

Potentialet ift. digitale aspekter er, at der er lagt op til, at eleverne udnytter e-bogsmediet, fx ved at bruge bogmærker målrettet, til søgning af ord og til at udvælge tekstdele, som kommenteres, kopieres eller highlightes. Dertil er der mulighed for samskabelse og deling ifm. læsningen.

Fag / Niveau

Armadillo

Om materiale og vejledning

Vi følger de to unge danske soldater, Mads og Daniel, som brænder for at opleve krigens realitet i Afghanistan. I den fremskudte lejr Armadillo oplever de mandefællesskabet med porno, pc-spil som Counter-strike, smarte Vietnamcitater og barsk humor, men også de daglige rutiner og kedsomheden. 
Den pædagogiske vejledning er rettet mod 9. – 10.klasse i faget dansk. 

Potentiale

Materialet lægger op til bl.a. en analyse af filmens fortællestruktur og hovedpersoner, men også til en mere bred diskussion af emnet: Danske soldater i krig i Afghanistan.
I spillefilmsversionen, som også er streambar i mitcfu, er der lavet kapitelsæt ud fra berettermodellen. Her findes desuden henvisninger til perspektiverende tekster.
I arbejdet med analysen af filmen kan eleverne fx anvende TikiToki til udarbejdelse af tidslinje og podcast til samtale om missionen i Afghanistan er er en succes / fiasko og hvorfor?

Fag / Niveau

Akavet

Om materialet

Togrejsen som det klassiske motiv for erkendelse. Mike mangler indsigt i egen situation. Romanen slutter på en mellemstation. Det fordrer, at han vælger den retning, hans liv skal gå. Mike beskytter sig selv ved at holde en ironisk distance til alt og alle + ikke mindst til sig selv.

Dokumentarudsendelserne, der linkes til, kan indgå perspektiverende i forløb med fx Ronnie Andersens roman ‘Akavet’ samt andre romaner om anbragte og omsorgssvigtede børn/unge.

Vejledningen giver et overblik over den røde tråd i det pædagogiske overlay, der knytter sig til e-bogen Akavet. Det pædagogiske overlay kan bookes sammen med e-bogen og består af en række opgaver, refleksionsøvelser samt eksterne ressourcer, som eleverne tilgår gennem aktivering af markeringer i selve romanteksten.

Potentiale

Vejledningen rummer forslag til elevopgaver før og under og efter læsning.
Herunder opgaveeksempler fra vejledningen efter læsning:

  • Lav en tidslinje. FX Tiki-Toki (SkoleTube) med fremhævelser af særlige hændelser/tanker/erkendelser.
  • Brug igen YouTube-videoen. Link
  • Lav to parallelle tidslinjer. En med den ydre handling og en med den indre. Brug igen YouTube-videoen.
  • Lav en oversigt over udvalgt musik/sange. Forklar deres betydning for Mikke.
  • Lav en oversigt over udvalgte reklamepunchlines. Forklar Mikkes associationer hertil ud fra det, der sker omkring ham eller i hans erindringer/tankemylder.

Eleverne kunne også producere et kort videointerview eller en podcast med fokus på bogens tema. 

Fag / Niveau

Fussball und Skate

Om materiale og vejledning

I udsendelsen besøger vært Merih Ugur nogle piger på en eliteskole for fodboldspillere og forsøger af finde svar på spørgsmål som fx “Wie oft trainiert ihr Fußball?”og ” Wie ist das Leben im Internat?”.

Hun besøger og interviewer desuden nogle piger der dyrker rytmisk gymnastik, og et par drenge som skater.
Udsendelsen kan fx anvendes i forbindelse med temaer som Freizeit, Sport. Den kan også anvendes, hvis der skal arbejdes med at producere egne voxpops/videoproduktioner.
For 7.-10.klasse.

Potentiale

Udsendelsen kan fx anvendes i forbindelse med temaer som Freizeit og Sport. Den kan også anvendes, hvis der skal arbejdes med at producere egne voxpops/videoproduktioner.

Den pædagogiske vejledning indeholder ideer til før, under og efter opgaver til arbejdet med filmens indhold og hovedtematikker.

Fag / Niveau

12-tal til salg

Om materialet

Snyd er et stigende problem blandt eleverne på de danske gymnasier. Det har fået 20-årige Frederik Drews til at åbne virksomheden Fixminopgave. For han har fundet et hul i systemet, så han kan sælge opgaver og eksamensafleveringer til gymnasieelever, men uden at det kan opdages. Og gymnasieeleverne betaler Fixminopgave høje summer for at få de karakterer, der giver adgang til drømmestudierne. Se hvordan det foregår, og hør hvorfor så mange unge snyder.

Der er til udsendelsen udarbejdet en pædagogisk vejledning, som henvender sig til fagene Dansk og Samfundsfag i 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelserne.

Potentiale

Læreren tildeler tv-udsendelsen til klassens elever, så de kan arbejde med den i grupper og derhjemme – Eleverne kan benytte hjælp til hvordan de streamer http://wiki.mitcfu.dk/hjaelp-til-streaming/.

Eleverne kan, når de har set dokumentaren, samarbejde i grupper (virtuelt eller fysisk) med analyseopgaverne, som er beskrevet i den pædagogiske vejledning. Det er også muligt at gennemføre afslutningen af forløbet med en “retsag” mod fixminopgave.dk, der er nærmere beskrevet i vejledningen. “Retsagen” gennemføres for hele klassen – enten online – eller i selve klasserummet.

 

Fag / Niveau

Essen, Deutschland

Om materiale og vejledning

I udsendelsen begiver vært Merih Ugur sig ud i Berlin for at finde svar på bl.a. følgende spørgsmål: “Typisches deutsches Essen – was ist das?”, “Was ist dein Lieblingsessen?”, “Kann man bei euch in der Schule Süßigkeiten kaufen?”. Hun interviewer unge berlinere og besøger sammen med dem blandt andet ein Schnellimbiss, eine Schulcafeteria, ein veganer Café und eine Foodsharing-Organisation.

Potentiale

Udsendelsen kan anvendes i forbindelse med temaer som Essen, Jung sein og Berlin. Den kan også anvendes, hvis der skal arbejdes med at producere egne voxpops/videoproduktioner.

Fag / Niveau

Ansigter

Om materiale og vejledning

Hjerneforskeren og Harvard-professor Nouchine Hadjiikhani giver i denne tv-udsendelse en forklaring på fænomenet “pareidoli”. Kobra følger med en af verdens bedste gadefotografer, Bruce Gilden, på jagt efter Manhattens mest interessante ansigt. Med afsæt i tv-udsendelsen Ansigter arbejdes i denne vejledning med, hvordan ansigtet er nøglen til vores identitet. I vejledningen ses der på portrætter, selfies og der lægges op til at arbejde med det i forhold til selviscenesættelse. I vejledningen diskuteres desuden opfattelsen af det æstetiske i portrætter.

Potentiale

Der peges i vejledningen på mange mulige tilgange i arbejdet med portrætter/skønhedsidealet:

• Billedkommunikation
• Eksperimenteren med den visuelle formidlingsform
• Digitale medier
• Æstetik – hvad er skønhed?

Fag / Niveau

12 years a slave

Om materiale og vejledning

Filmen er primært til brug i engelsk og historieundervisningen til emner som f.eks. Slavery eller American History i engelsk og Slaveriets historie aller Amerikansk historie i historieundervisningen.

Forneden findes en pædagogisk vejledning, der består af en række forslag til ideer og opgaver til at arbejde med film i engeslkundervisningen. Der er både forslag tilmundtlige og skriftlige opgaver, og derudover er det særligt fremhævet, hvor it, bevægelse og kreativitet er integreret i disse.

Potentiale

I vejledningen lægges der optil en kreativ og eksperimenterende tilgang til arbejdet med filmen og filmeens temaer. Filmen rummer variation i opgaver og aktiviteter, der motiverer og engagerer eleverne. 

Der kan med fordel inddrages flere kreative værktøjer, hvor eleverne får en mulighed for at producere kreative multimodale fortællinger om filmens tema.

Fag / Niveau

Brødrene Dassler

Om materiale og vejledning

Miniserien berører relationer, rivalisering og store beslutninger i familien. Den pædagogiske vejledning herunder giver ideer til at arbejde med filmen før, under og efter. Opgaverne i vejledningen ligger inden for mundtlig og til dels skriftlig kommunikation. Der er ideer til opgaver, hvor læreren kan vælge opgaver, der passer til egen undervisning. Opgaverne er af forskellig sværhedsgradsgrad og dækker fortolkning, personkarakteristik, kommunikation samt historisk perspektiv. Der lægges op til gruppearbejde med mere åbne opgaver, hvor nogle har legende, eksperimenterende og kreativ karakter.

Potentiale

I den medfølgende pædagogiske vejledning lægges der op til, at eleverne samarbejder dels om om analytiske opgaver, dels om kreative og eksperimenterende tilgange, hvor der opfordres til digital produktion i elevernes arbejde med dramatisering og quiz produktion samt inddragelse af peer feedback processer. 
Der vil i høj grad være gode muligheder for at eleverne kan samarbejde online om de undervisningsaktiviteter, der foldes ud i vejledningen.

Fag / Niveau

Djævelens legeplads

Om materiale og vejledning

Tv-udsendelsen er målrettet udskolingen og kan bruges i temaer som fx kulturforståelse, fordomme. 
Dokumentarudsendelsen “Djævelens legeplads” beskriver livet for unge mennesker hos Amishfolket og kommer helt tæt på deres religiøse tro, og de valg som de skal tage, når de bliver ca. 16-20 år. 

Potentiale

Den pædagogiske vejledning er rettet mod faget engelsk i 8.-10. klasse. Engelskundervisningen skal foruden at give eleverne kommunikative færdigheder også give dem interkulturelle kompetencer. Filmen er inddelt i kapitler, så det er nemt for læreren at finde frem til de steder, hvor væsentlige emner tages op (samt arbejdsspørgsmål til disse emner).

Fag / Niveau