Databeskyttelsespolitik

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft. Alle offentlige og private institutioner i Danmark skal efterleve forordningen, som erstatter den danske persondatalov

Dataaftaler med CFU Danmark

EU’s dataforordning medfører en række skærpede krav til virksomheder og myndigheders håndtering af personoplysninger. Det er blandt andet et krav, at CFU Danmark indgår dataaftaler med hver enkelt institution, som ønsker at anvende services fra CFU.

Læs mere om dataaftaler…

Databeskyttelsespolitik

Denne politik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi i Centre for Undervisningsmidler Danmark behandler dine data.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik…

Databehandleraftale

CFU Danmark opererer på baggrund af en bekendtgørelse og har derfor udviklet en særlig databehandleraftale vedrørende personoplysninger, som regulerer forholdet mellem CFU Danmark og de institutioner/kommuner, som bruger CFU’s ydelser. Databehandleraftalen skal anvendes, når CFU fungerer som databehandler for institutioner/kommuner, der er dataansvarlige.

Hent CFU Danmarks databehandleraftale (pdf)

Hvis din skole eller kommune ønsker at indgå databehandleraftale med CFU Danmark, bedes du rette skriftlig henvendelse til:

CFU Danmark
dataret-cfu@kp.dk
Emnelinje: Databehandleraftale