Svar: Matematik – Indskoling

 • Morten Langballe

  Medlem
  17. november 2022 klokken 19:30

  Er matematik mere end et redskab?


  Når vi arbejder i matematik er det ofte med formålet om at nå et andet mål. Det kunne være styr på privatøkonomi, videre til uddannelse og lignende. Matematikken har her sjældent værdi i sig selv. Men måske kunne det være udfordrende at ændre perspektivet, således at vi ud fra tanker om æstetiske læreprocesser gør matematikken og de matematiske problemer til et problem i sig selv. Fokus i vores didaktik ville her ændre sig mod et fokus om at skabe oplevelser der åbner udforsker og undersøger matematikken.


  Selve dette at barnet oplever med hele sig selv, engageret, involveret, opslugt, fængslet, betyder, at der i dets opleven altid indgår dette, at det bevæges, angås, gribes af det, det møder, på en bestemt måde; og det er den form for kropsligt forankret emotionalitet, jeg kalder stemthed. Mogens Pahus ( fra: Austring & Sørensen, 2007, s. 104


  Elevernes stemthed påvirker elevernes opfattelsen af verden og har betydning for hvilke læreprocesser der er mulige i “rummet” omkring eleverne. Som (matematik)lærer i indskolingen kan vi inddrage oplevelsesmuligheder der påvirker elevens grundstemning. Vi kan skabe sansende oplevelser, der kan iscenesætte muligheder for at eleverne kan udtrykke oplevelser eller følelser, og derved nye erkendelser. Det gælder både for analoge og digitale materialer.


  Der er intet i forstanden, der ikke først har været i sansningen (Aristoteles, 384 – 322 f.v.t. )


  • Tør du du slippe dele af fagets traditionelle indhold og i stedet fokusere på at skabe sansende, involverede og udforskende indhold?


  • Del en kommentar til begrebet “stemthed”, er det meningsfuldt at tale om stemthed i forbindelse med didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse af vores fag?


  • Del en erfaring hvor du som lærer er lykkedes med at bringe stemthed i spil i din undervisning