Svar: Matematik – Udskoling

 • Nick Hougaard

  Medlem
  20. marts 2023 klokken 9:02

  DTK-værktøjssæt 2 – praksis 6

  Hvordan stilles opgaven egentlig, så den bliver tænkende?

  I DTK stilles opgaver som udgangspunkt mundtligt og det gør de af flere grunde, hvoraf alle bakker om om at opfordre og støtte elever ind i tænkning. I starten af timen samles alle elever foran en tavle (gerne en ny tavle hver lektion). Eleverne og læreren er stående, så det skal der være plads til. Nu fortæller læreren opgaven og kan evt. skrive enkelte tal eller en skitse på tavlen undervejs. Lektionens grupper trækkes og så starter det stående gruppearbejd Vertikale Sletbare Flader.

  Inden du stiller dagens opgave mundtligt, kan du øve dig på hvordan du vil stille den. Det kan være en grubler, men det kan også være en problemløsende opgave du har fundet i grundbogen eller en struktureret sekvens af opgaver fx også fra en grundbog. Fælles for dem er at du skal lave opgaven om til at kunne leveres mundtligt – måske ud fra disse 3 principper:

  1. En historie – du vikler opgaven ind i en historie du finder på.

  2. Forklar opgaveløsningen i én retning og bed eleverne løse den i den anden retning. fx 9+12=? elev: 21. Læreren: Godt, det er ikke regnestykker i skal løse, men finde så mange additionsstykker i kan til dette tal: 24

  3. Forklare hvad der skal løses i dag kortest muligt uden at skrive noget på tavlen.

  Husk at du altid maks har 5 minutter til at stille opgaven.