Didaktiske ressourcer

Mening

Det er vigtigt, at planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning er meningsskabende for alle.
Hvad er meningen?

Lyt til samtalen

I denne samtale er der særligt fokus på vores opfattelse af hvad det betyder at arbejde med meningsskabende aktiviteter i undervisningen. Lyt til samtalen i teamet
Klik her

Didaktiske principper

Fokus på undervisning med digital teknologi, hvor legende kvaliteter som kreativitet, samarbejde, fællesskaber, engagement og nysgerrig undersøgelse, er bærende.

Legekvaliteter

Her kan du få et overblik overblik over legekvaliteter. Se fx. den korte video for at få præsenteret de legekvaliter, som vi har valgt at have fokus på i dette projekt
Klik her

UDL

I Universal Design for Learning er udgangspunktet, at mennesker er forskellige og at der i undervisningen skabes løsninger, der tilgodeser alles behov”.

UDL & DLtP

Her kan du du få indsigt i sammenhængen mellem UDL og DLtP. Hvilke spørgsmål er vigtige at stille, når der skal planlægges undervisningsaktiviteter?
Klik her

Vejledninger - Sådan gør du!

I dette "univers" er der som inspiration nævnt en del forskellige digitale værktøjer. Vi har samlet en række vejledninger, der kan bringes i spil, hvis der er behov for det.

Vejledninger - Sådan gør du!

Vi har samlet en række vejledninger, som du / dit team kan benytte, hvis der er behov for det.
Klik her

DLtP & De 4 P'er

DLtP er bl.a. udviklet på baggrund af MIT professor Mitchel Resnicks 4 p’er, Projects, Passion, Peers and Play,

DLtP & de 4 P'er

Se videoen og få indsigt i, hvad de 4 P'er betyder for planlægning og gennemførelse af undervisningen.
Klik her

CoSpaces - eksempler

I dette "univers" er der som inspiration nævnt en del forskellige digitale værktøjer. Vi har opbygget virtuelle rum i CoSpaces med en række undervisningseksempler

Ta' en rundtur i CoSpaces

Ta' en rundtur i det virtuelle univers og se eksempler. Læs mere om didaktiske overvejelser i forhold til brugen af CoSpace i undervisningen.
Klik her