Find matematikken

Om forløbet

Arbejdet med forløbet ”Find matematik” tager sit udgangspunkt i hjemmet med ting som – forventeligt- findes i alle husstande.

Det matematiske begreb forskel behandles og eksemplificeres med udgangspunkt centralt i elevernes aktuelle hverdag.

I lærervejledningen gives eksempler på, hvordan materialet kan anvendes, hvis kun halvdelen af klassen er hjemsendt eller hvis undervisningen foregår på skolen.

Intention

Vi vil med dette forløb iscenesætte en legende, udforskende og fagsproglig tilgang til matematikfaglige ord og begreber.  

Gennem forløbet arbejder vi på tværs af fagets kompetenceområder, og der er således ikke et entydigt fokus på f.eks. algebra eller geometri, men derimod det matematikfaglige begreb forskel 

Med udgangspunkt i fagets videns- og færdighedsmål inden for tal og algebra, geometri og statistik, har vi sat begrebet i spil i situationer, hvor man naturligt møder det i hverdagen for derefter at sætte det ind i en matematikfaglig kontekst.

Ressourcer

Til forløbet er der udarbejdet en elevbog i Book Creator, som danner rammen omkring det faglige fællesskab. I denne bog er der øvelser som faciliterer og stilladserer elevernes legende og undersøgende arbejde. Bogen sørger også for, at de centrale begreber bliver behandlet og efterbehandlet. Bogen er bygget op efter en model der er gennemgående i alle forløb, menlig  introduktion – undersøgelse -efterbehandling- produktion. 

 Tilsvarende er der udarbejdet en Book Creator bog til læreren med side-til-side vejledning til elevernes arbejdsbog.