Her er jeg!

Om forløbet

Forløbet sætter fokus på identitet som noget, vi skaber for os selv, tillægger andre og bliver givet af de mennesker, der er omkring os. Med billedsproget og dets særlige virkemidler har vi mulighed for at udtrykke og eksperimentere med identiteter på måder, som fanger en ganske særlig kombination af leg, frihed og eftertænksomhed.  

Forløbet præsenterer forskellige billedfaglige opgaver, som alle peger ind i forløbstitlen ”Her er jeg!” Der arbejdes med rumlige og digitale billeder i en opsætning, som vil kunne gennemføres såvel på skolen som hjemme. 

Forløbet sætter fokus på identitet som noget,  vi skaber for os selv, tillægger andre og bliver givet af de mennesker, der er omkring os. 

Forløbet er opbygget med en kort intro.  Herefter følger to undertemaer, Selviscenesættelse –  mit (u)perfekte jeg og Køn, krop og kultur. Forløbet kan med fordel gennemføres på tværs af dansk og billedkunst. 

Temaet sluttes af med et projektforløb,  kaldet Identitet, hvem er jeg?

Intention

Forløbets fokus på identitetseksperimenter peger direkte ind i elevernes egen verden og giver dem mulighed for at inddrage netop det, de brænder for. Det sikrer ejerskab og engagement som grobund for selvbestemmelse og medbestemmelse. I forløbet er der desuden indbygget en iterativ tilgang til arbejdet med opgaverne, så elever og lærere kan undersøge og afprøve forskellige udtryk og løsningsforslag.

Gennem materialet understøttes læreren med indledende billedserier som rammesætter opgaven ligesom der løbende er indtænkt nedslag i loops af fagfaglig og tematisk karakter.

Forløbet er tænkt som en blended ressource, hvor onlineaktiviteter spiller sammen med opgaver og afprøvninger offline. Den eksperimenterende billedfremstilling foregår fortrinsvis væk fra skærmen, mens det analytiske perspektiv bringes i spil gennem digitale ressourcer.

Ressourcer

 • Videoer:

  1. Pitch til temaet
  2. Foto som udtryksform
  3. Køn, krop og kultur – intro til temaet
  4. Skulptur som udtryksform
  5. Identitet – hvem er jeg? – intro til opgave og procesmodel

  Powerpoints – lærer/elev henvendt:

  • A. Intro til forløbet
  • B. Selviscenesættelse – underforløb 1
  • C. Køn, krop og kultur – underforløb 2
  • D. Identitet – hvem er jeg? – afslutningsopgave 
  Lærervejledning – detaljeret forløbsgennemgang

Videoressourcer