I den 7. himmel med en Engell

Om forløbet

Undervisningsmaterialet tager, en smule klichéfyldt, udgangspunkt i Sarah Engells efternavn. Eleverne møder i materialet syv skyer, der hver gang byder på introsider med informationer og links, og som afsluttes med en større elevopgave, der som udgangspunkt skal løses i grupper, enten via online samarbejde eller via gruppearbejde på skolen. Det er altså tanken og intentionen, at eleverne selv kan arbejde sig igennem undervisningsmaterialet.  

Udgangspunktet for undervisningsforløbet er elevernes selvstændige læsning af ’Tag gaden tilbage’. Læsningen af Sarah Engell og Sanne Munk Jensens roman går forud for forløbet og enkelte af opgaverne fokuserer på netop denne roman.

Fag

Klassetrin

Intention

Igennem kreative, legende og innovative undervisningsidéer, der både kan foregå online hjemmefra eller i gruppearbejdet på skolen, møder eleverne i dette forløb en række opgaver, der i sidste ende vil give dem noget af svaret på, hvad der kendetender Sarah Engells forfatterskab.

Det er tanken bag undervisningsmaterialet, at man som lærer skal kunne tilgå de enkelte skyer og elevopgaver. Det er først og fremmest tænkt som inspiration til at skabe et mere spændende og nytænkende forfatterforløb, end dem vi oftest præsenterer for eleverne.

Ressourcer

Undervisningsmaterialet består af forløbet til eleverne i både pdf-udgave og som videofil. Derudover findes en lærervejledning, hvorfra man også kan anvende direkte link til materialerne.

Videoressourcer