Leg med spil

Om forløbet

I dette forløb skal eleverne i fællesskab undersøge og afprøve forskellige typer af spil, som de kender fra deres fritid. De skal også skabe spil eller andre produkter om spil, og de skal bygge deres projekt op omkring deres egne interesser, og det der optager dem indenfor spil.

Man kan som lærer vælge at have et særligt fokus på samarbejde, hvor at eleverne skal undersøge, hvordan de samarbejder i spil, og hvordan de evt. kan tage de samarbejdsmetoder, de bruger i fritiden, med ind i deres måder at samarbejde i skolen

Intention

Eleverne skal i dette forløb arbejde undersøgende, eksperimenterende og producerende med spil i lærende fællesskaber.

Eleverne skal tage udgangspunkt i deres egen hverdag, hvor de har masser af erfaringer inden for spil og spilelementer.

Formålet med forløbet er, at eleverne skal arbejde med de kompetencer, der kommer i spil, når de spiller, Lærerens rolle er en facilitatorrolle, der skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om deres kompetencer, og i fællesskab være nysgerrig på, hvad de egentligt gør, når de spiller.

Når elevernes livsverden bliver trukket ind i skolen, kan eleverne blive bevidste om, at det de laver i fritiden, også udvikler vigtige kompetencer til livet.

Ressourcer

Der er til forløbet udviklet en overordnet guide med didaktiske overvejelser og benspænd. Derudover også udviklet en ressourceoversigt med inspirationsmateriale med blandt andet:   

  • Infografik over forløbet lavet i Prezi fra Skoletube.   
  • PDF med idé-kort og link til Padlet fra Skoletube.dk 
  • Proces-skabelon fra BookCreator 
  • Inspiration til spil 
  • Forslag til digitale værktøjsprogrammer  

 Materialer, du kan tilpasse og omsætte til dit eget særlige spil forløb med dine specifikke elever.