Reversed Superheroes

Om forløbet

Et forløb til engelsk som tager udgangspunkt i fiktionens og virkelighedens superhelte, hvor både læreren og eleverne kan gøre en forskel og genopfinde sig selv.

Forløbet bygger på et kommunikativt sprogsyn og tager udgangspunkt i principperne inden for taskbaseret fremmedsprogsundervisning og består derfor af en række tasks og aktiviteter med fokus på problemløsning.

Tanken er, at eleverne har rig mulighed for at få deres engelske sprog i spil og samtidigt arbejde videre med deres sprog, hvor fokus er på mening, kreativitet og leg snarere end på korrekt form.

Intention

Formålet med forløbet er at arbejde med temaet Real-Life Superheroes og mundtlig kommunikation på legende vis igennem brug af aktiviteter, der bruger spillet og konkurrencemomentet som motivationsfaktor.

Fokus er på ordforrådstilegnelse og løsning af opgaver i fællesskab samt skabelse af kreative digitale elevprodukter, hvor eleven genopfinder sig selv som en alternativ superhelt.

Ressourcer

Se uploadede oversigt i form af en bookcreator-fil. Her er forløbet detaljeret beskrevet med de relevante digitale og analoge ressourcer.  

Samme ressourcer er også lagt op som separate elementer samt indsat i en række slides til brug i undervisningen. 

Video ressourcer