12 Years a Slave

Om materiale og vejledning

Filmen er primært til brug i engelsk og historieundervisningen til emner som f.eks. Slavery eller American History i engelsk og Slaveriets historie aller Amerikansk historie i historieundervisningen.

Forneden findes en pædagogisk vejledning, der består af en række forslag til ideer og opgaver til at arbejde med film i engeslkundervisningen. Der er både forslag tilmundtlige og skriftlige opgaver, og derudover er det særligt fremhævet, hvor it, bevægelse og kreativitet er integreret i disse.

Potentiale

I vejledningen lægges der optil en kreativ og eksperimenterende tilgang til arbejdet med filmen og filmeens temaer. Filmen rummer variation i opgaver og aktiviteter, der motiverer og engagerer eleverne. 

Der kan med fordel inddrages flere kreative værktøjer, hvor eleverne får en mulighed for at producere kreative multimodale fortællinger om filmens tema.

Fag / Niveau