Djævelens legeplads

Om materiale og vejledning

Tv-udsendelsen er målrettet udskolingen og kan bruges i temaer som fx kulturforståelse, fordomme.
Dokumentarudsendelsen “Djævelens legeplads” beskriver livet for unge mennesker hos Amishfolket og kommer helt tæt på deres religiøse tro, og de valg som de skal tage, når de bliver ca. 16-20 år.

Potentiale

Den pædagogiske vejledning er rettet mod faget engelsk i 8.-10. klasse. Engelskundervisningen skal foruden at give eleverne kommunikative færdigheder også give dem interkulturelle kompetencer. Filmen er inddelt i kapitler, så det er nemt for læreren at finde frem til de steder, hvor væsentlige emner tages op (samt arbejdsspørgsmål til disse emner).

Fag / Niveau