Aktiviteter

Aktiviteter

En del af det digitale community er at deltage i en række online sessioner, hvor man i faglige fællesskaber eksperimenterer med egen undervisning på og mellem sessionerne med fokus på digitalt understøttet undervisning med en legende tilgang.

I november og december afprøvede vi de første to pilotforløb, hvor vi også selv eksperimenterede med en legende tilgang til online kurser. Erfaringerne fra første afprøvning bruges i videreudviklingen af projektets efteruddannelsesforløb, der vil foregå i foråret 2021 og vil blive et gratis tilbud til alle kommuner i landet.

Begge pilotforløb er overtegnede, men forårets kurser annonceres snart. Her vil det være muligt at vælge en faglig profil for sit forløb.

Deltagerprofil
Skolelærere, der er nysgerrige på at afprøve nye tilgange til læring med fokus på at skabe kreativ, engagerende og motiverende undervisning, og som har lyst til at undersøge hvilke potentialer, der ligger i forskellige blendede formater.

Det får man som skole:
Gratis efteruddannelse af personale
Muligheder for at afprøve nye digitale blended undervisningsmetoder.

Det får man som lærer:
Nye metoder, ny viden og idéer til brug i undervisningen
Deltagelse i community med andre lærere
Mulighed for at påvirke fremtidige eftervidereuddannelsesformater.

Krav til deltagerne:
Du skal kunne deltage i alle 4 online sessioner.
Alle 4 sessioner foregår kl. 14.00 – 16.00 henover over en periode på 6–7 uger.
Du skal kunne afprøve mindre elementer i din egen undervisning mellem kursusdagene. 

Du skal have tid til at forberede dig til de enkelte sessioner her på dette community.
Du skal have lyst til at give feedback på kursusformatet, når forløbet er gennemført.
Efter et endt forløb inviteres du som deltager ind i en eksklusiv alumneforening, hvor man fremadrettet kan videndele og netværke samt fortløbende få adgang til nye inspirationsmaterialer mm. Al deltagelse i projektets aktiviteter er gratis.