DLtP - App

Vi har en ambition om sammen med jer, at skabe et netværk af lærere, vejledere og ledere, konsulenter og andre, der er optaget af hvordan man gennem legende tilgang til digital teknologi kan udvikle en undervisning med endnu mere begejstring og meningsfuldhed. Et netværk med fokus på videndeling og gensidig inspiration.

App’en i version 1

App’en er blot en simpel kommunikationsramme, som rummer mulighed for faglige og tværfaglige diskussioner, hvor temaet er legende tilgang til undervisning med digital teknologi. Herunder skærmdumps af version 1 af App’en, som vi har en forvenning om skal videreudvikles på baggrund af brugernes erfaringer med anvendelsen.

 

App’en forventes klar til brug på IOS og Android oktober 2022.