Helt ude i skoven

Stil skarpt på, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen i natur og teknologi på en legende, kreativ og undersøgende måde og hvor du med digital teknologi får naturen helt ind i klasserummet.

Intention med ressourcesættet: 

  • Dette ressourcesæt er målrettet fagteams i natur og teknologi på mellemtrinnet.
  • Fokus er på, hvordan man med digital teknologi kan få naturen ind i klasserummet med udgangspunkt i en legende tilgang.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.