Leg med lyrik

Om ressourcesættet

Et sæt af ressourcer der sætter fokus på, hvordan med legende, kreativ og digital tilgang til lyrikundervisningen finder nye måder at tilgå undervisningen i lyrikproduktion.

Undervisningen i lyrik bliver ofte mødt med modstand hos eleverne. Det vil være genkendeligt for de fleste dansklærere, uanset alderstrin. Uanset om det handler om produktion eller fortolkning af lyrik, så er eleverne ofte forudindtaget og har paraderne oppe. Ved at tilgå arbejdet med lyrikken på via en anderledes, kreativ, legende og digital angrebsvinkel, så vil udbyttet måske blive et andet?

 

Indhold og ressourcer

Materialet består af 6 byggeklodser, hvoraf den første og sidste er fokuseret på fagteamet. De fire øvrige er nyskabte lyriklege, der både foregår og er produceret digitalt.

  • Ressource 1: Åbn den digitale lyrikkasse (til teamet)
  • Ressource 2: Lyriktyv (til eleverne)
  • Ressource 3: Robotdigt (til eleverne)
  • Ressource 4: Lyrikhjulet (til eleverne)
  • Ressource 5: SMS-digte (til eleverne)
  • Ressource 6: Luk den digitale lyrikkasse (til lærerne)

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.