Legende literacy

I fritiden skriver og læser børn og unge helt frivilligt, når de deltager i on-line fællesskaber. De skriver fanfiction, kommunikerer på discord eller deler DIY-tutorials, hvor de stjæler andres ord og gør dem til deres egne. Det er der stor læring i og med ’Legende literacy’ inviterer vi fritidens literacypraksisser ind i klasselokalet. Legende literacy er noget eleverne gør, mens de laver meningsfulde aktiviteter sammen. De kan fx spille ’Monsterkrig’, som er sjovt i sig selv. Spillet kan imidlertid også være en generator, hvor eleverne henter ressourcer, mens de arbejder undersøgende og legende med grammatik. Spillet er i familie med bilspil, og kortene indeholder hver især en kort tekst, som har mange fællestræk både i forhold til sprog og struktur. Se mere i ressourcen ’Minilektion – sprog, struktur og fremstillingsformer’. Hvis det skal lykkes, må læreren veksle og eksperimentere med nye positioner som mesterlærer, guide, ekspert og interviewer. Se mere i videoen ’Legende literacy’. Find også elevmaterialet ’Lav klassens eget monsterspil’ og en række andre ressourcer, som kan sætte gang i legende literacy i din danskundervisning.