Stemthed og at stemme til forundring

I projekt Digital Learning through Play er vi optaget af, hvordan vi kan udvikle nye måder at undersøge og udvikle undervisning på, så det understøtter det gode børneliv og bidrager til engagement og motivation hos både elever og lærere. Vi ønsker i den sammenhæng at kaste lys over stemningers betydning for læreprocesser og elevernes forstillingsevne. Engagement og motivation handler ikke kun om, hvilke opgaver, vi stiller eleverne, men også hvordan stemthed skabes i rum og i mødet. At arbejde med det stemte rum og lærerens orkestrering og mestring af det sansende og æstetiske møde i undervisningen. Som lærer skal man have en særlig lydhørhed og sensibilitet ift. for de elever, man skal undervise. Dette kan betegnes som en stemmekompetence for, hvordan man stemmer klasserummet, så der skabes stemning for god undervisning og gode læreprocesser.  

 

På denne side kan du dykke ned i forskellige tilgange til det at arbejde mere bevidst med at stemme til undervisning og hvordan du som lærer kan arbejde med stemthed hos eleverne. Besøg jeres egne magiske læringsøjeblikke fra jeres egen skoletid, fordyb jer i litteraturen om stemthed i undervisning, lyt til vores podcast om at arbejde med stemthed eller læs vores artikel om, hvordan en lærer har arbejdet med stemthed ud fra vores model for analyse og udvikling af stemt undervisning. En model, I som fagteam kan bruge til jeres egen analyse og udvikling af motiverende engagerende undervisning. 

Artikel - og evt titel på artiklen

I denne artikel er der fokus på.......

Tænketeknologi for at stemme undervisning

Podcast

Her kan lytte til en samtale med deltagerne..., som giver gode ideer og insptiation til.....

Speaket PPT

I denne speakede powerpoint får du indblik i, hvordan stemthed.............

Proces til teamet i opstart på fælles forløb om stemthed

Få inspiration til......

Call til Unge Pædagoger

I dette temanummer af Unge Pædagoger kan sætter vi fokus på.....