Åben dør til afprøvningsrummet

TOSSET TORSDAG

Torsdag havde vi for første gang åbnet zoomkanalen, mens vi talte om og udviklede forskellige tanker om tilgange til, hvordan man kan arbejde mere legende, når vi er online. Det gør vi også de kommende torsdage og vi kalder det ”Tosset Torsdag”.

Godt 15 var mødt frem til det åbne laboratorium, hvor vi lavede ideudvikling til onlineundervisningen. Her var der højt til zoom-loftet og rum til at teste ideer. Der blev både taget udgangspunkt i konkrete ideer og erfaringer, men også bragt udfordringer og problemer på banen.

Dansk med drager
Som en god opvarmning testede vi en aktivitet, der handlede om at skabe dragenavne. Med en kombination af stednavne, tillægord og navneord kunne man hurtigt skabe et dragenavn inspireret af Harry Potter. Dragenavnet blev placeret på et kort i en padlet. Aktiviteten ville kunne indgå i inspirationsforløbet FANfic i skolen.

Tårnbyggeri og samskabelse
Der var også en god samtale om det med at komme væk fra skærmen og om at have fælles projekter, hvor man var afhængige af hinanden. Ud af dette opstod ideen om at samskabe i en gruppe. Der var fire, der meldte sig som testere, mens resten af deltagerne var observatører. Opgaven blev at bygge et tårn på en halv meter, og gruppen der byggede, måtte først aftale byggematerialer og derefter tale sammen om at løse opgaven. Det blev til nogle tårne af gryder, bøger og blyanter, der ikke lod det skæve tårn i Pisa noget tilbage at ønske.

Masser af ideer til fritidsdelen
En af deltagerne har begge ben solidt plantet i SFO og Klub og havde en masse gode eksempler på, hvordan de arbejder med at lave sociale og inkluderende aktiviteter, der kan formidles (men ikke nødvendigvis foregår) online.

De kommende torsdage vil igen lade døren stå åben når vi ideudvikler og afprøver forskellige. Hold øje med vores facebook-side hvor invitationen bliver slået op.