Onlinefællesskaber - Onlinedidaktik

Jette Aabo Frydendahl og Malte von Sehested

At rammesætte og udvikle et velfungerende og trygt digitalt læringsrum, hvor alle elever deltager engageret og eksperimenterende i faglige fællesskaber omkring meningsfuld undervisning kræver både teknisk forståelse, pædagogisk nytænkning og stor empatisk indlevelse.

Ud fra erfaringer fra projekt Distance Learning through Play argumenteres og eksemplificeres, hvordan man som lærer kan arbejde med online undervisning gennem legende digitale fællesskaber. Hensigten med artiklen er både at nuancere, inspirere og lægge op til videndeling og fælles inspiration til det fortsatte arbejde med digitale fællesskaber i den almindelige undervisning i grundskolen.