Erfaringspodcast fra forløbene

“Distance Learning through Play” er et explorativt projekt, hvor vi har arbejdet undersøgende med, hvordan man med en legende tilgang kan skabe god digital undervisning med fokus på engagement, fællesskaber og kreativitet. Som en stor del af projektet er der blevet gennemført 24 online forløb med næsten 500 deltagende lærere.

Vi er taget på en tur rundt i landet for at tale med nogle af dem, der har stået for afvikling af forløbene for at finde ud af hvad det egentlig betyder, når vi arbejder med legende tilgang, og hvilke erfaringer der er kommet ud af projektet.
Det er der kommet en podcast serie ud af. Klik herunder og lyt med.