Pas på min natur

Om forløbet

I dette forløb skal eleverne, ved hjælp fra “stop-motion-animation”, producere en film omkring deres lokale natur.

Udgangspunktet for forløbet er et scenarie hvor der skal anlægges en vej i lokalområdet.

“Pas på min natur” handler om den natur der er lige omkring os. Eleverne skal arbejde med den natur der forsvinder i et bestemt område når en vej anlægges. Eleverne skal vælge at arbejde, med kun en plante, et insekt, eller et landskab. Når valget er truffet skal de tage et billede af det der er valgt.

Igennem leg, sang og animation skal eleverne producere et svar til vejprojektet.   

Intention

Der er natur over alt – om det er i en blomsterkrukke på altanen, ukrudt på en p-plads i den indre by eller store marker så langt øjet rækker.

Måske tænker vi ikke over alt den natur, som er lige foran os. Derfor er det vigtigt, at eleverne får øjnene op for det nære, før de kan tage stilling til de globale. Mange ændringer skal starte i det små, før det kan blive stort.

Når børn skal lære, er sanserne en central del. Kan eleverne forbinde læring med en sans, for eksempel syns-, føle- eller bevægelsessansen kobles læringen til flere dele af hjernen og lagres derved flere steder.

Derfor er der i forløbet fokus på, at eleverne flere gange er ude i naturen at arbejde praktisk, så de kobler læringen med sanselige oplevelser i naturen.

Ressourcer

  • Power Point oplæg til opstart af forløb
  • Manuskript – elevressource
  • Piratskibsleg – elevressource
  • Peer feedback – elevressource
  • Pitch – elevressource
  • Evaluering – elevressource
  • Tankerne bag – lærerressource

  Hjemmesider der kunne bruges i forløbet:

  • https://www.storyboardthat.com/
  • www.padlet.com (kan tilgås gennem skoletube)
  • https://info.flipgrid.com/ (kan bruges til at vise dele af produktionen – eller give feedback)