Play, teknologi og feedback

Kan man arbejde legende med feedback eller lege sig ind i ny teknologi? Her finder du ressourcer til brug i dit engelsk fagteam. Fokus er på teknologi og legende tilgange, men ressourcerne italesætter også aktuelle problemstillinger omkring stilladsering af autentiske tekster, mundtlighed, differentiering og elevproduktion

Legende tilgange - hvad er det - forsidebillede

Intention

Intentionen med ressourcesættet er at give anledning til dialog om og refleksion over engelskundervisning og legende læring i fagteamet

 

Mål:

  • At få klarhed over begreberne legende læring
  • At arbejde med evaluering og feedback i realistiske bidder
  • At arbejde med nye tilgange til ny teknologi
  • At sætte ramme/facilitere en dialog om problematikker i engelskundervisningen

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.