Kreativ fælleskabende læringskultur

Præstationsorienterede målstrukturer er relativt dominerende i skolen som helhed, stærkt understøttet af læringsplatforme, nationale test, og skolepolitiske krav om at understøtte børnenes læring på baggrund af faglige evalueringer. Men hvad gør det ved børnene, og hvordan kan vi finde andre alternative, bedre og mere befordrende måder at evaluere undervisningen på, som kan understøtte det gode børneliv og måske skabe mere engagement og motivation hos både elever og lærere? 

Ressourcer

Læs artiklen Fra præstationskultur til kreativ fællesskabende læringskultur, som uddyber tankerne bag projekt Digital Learning through Plays arbejde med evaluering. 

I Digital Learning through Play er vi optaget af, hvordan vi skaber undervisning med digital teknologi, hvor legende kvaliteter som kreativitet, samarbejde, fællesskaber, engagement og nysgerrig undersøgelse er bærende. 

Til projektet har vi samlet en række grundprincipper. Principperne handler om mere end bare undervisning med leg i. Det handler om de særlige kendetegn leg kan have, som giver mulighed for at udvikle, udfordre og skabe værdi for eleverne. Legeprincipperne har hver deres kendetegn, men hænger sammen indbyrdes. 

Når man eksperimenterer med legende tilgange i undervisningen, er det en god ide løbende at stoppe op og vurdere, om der er tegn på, at eleverne rent faktisk oplever fællesskab, mening, begejstring, aktiv deltagelse og arbejder eksperimenterende. 

Vi har samlet række kendetegn, som lærerteamet kan anvende til at analysere fælles undervisningseksperimenter. Man kan printe plakaten og hænge den op ved siden af sin Kaminhylde i klassen eller på lærerværelset/teamlokalet som inspiration til at få øje på tegn i undervisningen. Man kan som team også videreudvikle på egne evalueringsmetoder med fokus på, hvordan man kan arbejde med fællesskabende læringskultur, hvor eleverne bliver involveret i løbende at evaluere undervisningens aktiviteter og indhold. 

Find plakat til udprint i A3 med oversigt over principper og tegn på legekvaliteter i undervisningen.
 


Principperne er udviklet på baggrund af MIT professor Mitchel Resnicks 4 p’er, Projects, Passion, Peers and Play, samt forskning om de 5 legekvaliteter, som kan anvendes som pejlemærker for en legende tilgang til undervisning.