Leg for alle med CoSpaces

Bliv inspireret til at få alle elever med i en legende og kreativ undervisning, hvor vi dykker ned i DLtP’s legeprincipper og Universal Design for Learning krydret med eksperimenter  i den digitale ressource CoSpaces.

Intention

Intentionen med dette almendidaktiske klodssæt er at give fagteams inspiration og idéer til, hvordan lærerne kan skabe motiverende og fællesskabende undervisningsaktiviteter, hvor det eksperimenterende og legende er i fokus og udgangspunktet tages i elevernes livsverden.  Det virtuelle univers udvikles i Cospaces og vil rumme klodselementer der peger ind pædagogiske og didaktiske metoder, hvor vi bl.a. vil fokusere på “Samarbejde og fællesskab”, “Autentisk kommunikation” samt frie og skabelonbaserede opgaveeksempler. 

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.

Intro om legeprincipper

Intro om UDL

Intro om Cospaces