Leg med flytninger

Matematikinspiration til geometri med inddragelse af uderum og it Gennem deltagelse, eksperimentering, feedback, begejstring og meningsskabende aktiviteter arbejdes der med matematik og feedback i indskolingen.

Intention

I forløbet ønsker vi at udviske modsætningerne imellem bevægelse/leg/krop og inddragelse af det digitale i undervisningen. Vi ønsker at skabe inspiration til faget, hvorved faget udvides gennem en øget mundtlig og kreativ dimension. Inddragelsen af det digitale i forløbet skal styrke fagets udtryksformer og den legende og eksperimenterende tilgang til faget. Forløbet lægger op til at arbejde videre med (blok)programmering enten ved brug af robotter eller eksempelvis Scratch JR appen. 

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.