Legende tilgange

og digitale teknologier

Dette materiale består af ressourcer som I kan bruge i jeres fagteam til at forberede, gennemføre og evaluere undervisning med digital teknologier der understøtter legende tilgange.

  • At få viden om legende tilgange gennem samtale og refleksion.
  • At få indsigt i hinandens forståelser for legende tilgange, og skabe fælles sprog om det. 
  • At planlægge og udføre prøvehandlinger i egen klasse

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.