Mobilens potentialer

Få inspiration til sammen med eleverne at afdække mobilens potentialer i undervisningen med fokus på en legende, analyserende og undersøgende tilgang.

  • At anerkende og inddrage eleverne i medbestemmelsesprocessen og vurderingen af i hvilken grad klassen skal være mobilfri eller ej.
  • At træffe beslutningen på et oplyst grundlag.
  • At finde potentialer for mobilens brug gennem samtale, undersøgelser og legende tilgange.
  • At skabe demokratiske spilleregler til gavn for hele klassen.