Storytelling with Escape Rooms

solving clues and playful digital production

Tag med din klasse på en fantasirejse til New York og besøg naturhistorisk museum! Undervejs skal I arbejde legende med ordforråd, storytelling og løse gåder sammen i et storybaseret escape room, hvor alt kan ske. Slut af med at lave egne kreative digitale elevprodukter 

Forsidebillede til escape room-forløb

Intention

 • Intentionen med ressourcesættet er at understøtte legende engelskforløb med fokus på storytelling med digitale escape rooms: 

   Elevmål til forløbet: 

  • Eleven kan være aktiv i talte samtaler ved hjælp af kommunikative strategier 
  • Eleven kan lege med engelsk ordforråd og genbruge det på mange nye måder 
  • Eleven kan løse problemer med sine klassekammerater og bruge engelsk til formålet
  • Eleven kan udvikle et kreativt produkt i ThingLink

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.

Videoressourcer – inspiration

Introtekst og medier

Mouse over og URL

Tour og betinget adgang

Settings og deling