Vend billedbogen på hovedet 3

Markedet i thinglink

Giv eleverne en sjov, eksperimenterende og spændende udfordring med at bygge en analog markedsbod ud fra de materialer, som de selv finder eller har adgang til. Eleverne kaster efterfølgende digitalt liv i markedsboden ved hjælp af “Thinglink” og “wupti” har de en virtuel markedsbod, som eleverne kan udfordre hinanden med og udvikle videre på.

 

Intention:

  • at inspirere til at bygge en analog markedsplads ud fra materialer samlet i et ‘skramlotek’.
  • at introducere til og arbejde med det digitale værktøj “Thinglink”, som danner udgangspunkt for den digitale markedsplads.
  • at få kendskab til at tagge et billede i “Thinglink” med tale, skrift og billeder.
  • at planlægge og udføre prøvehandlinger i egen klasse

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.

Videoressourcer

QUICKGUIDE
TAG MED TEKST OG MEDIER
RENT TEKST TAG