Fra Distance til Digital Learning through Play

Vores projekt Digital Learning through Play synger på sidste vers, og det har på alle måder været en spændende og udfordrende rejse vi har været på.

Heldigvis er vi slet ikke færdige med at udforske mulighederne i arbejde med legende tilgange i undervisningen med digital teknologi sammen med danske folkeskolelærere. Fra foråret 2022 til foråret 2023 har vi fået et nyt eksplorativt CFU DK projekt, som har til formål at udvikle eksperimentere med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever sammen med danske folkeskoler.

Projektet ønsker at opbygge en vidensbase og et fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi. Praksisfællesskabet vil bygge videre på det eksisterende praksisfællesskab for Distance Learning through Play og fungere som en inspirations- og peer-to-peer lærers faglige udviklingsplatform for lærere, skoleledere og vejledere. Følg projektet her: https://distance-learning-through-play.dk/da/