Godt nytår med forårskurser for dig

Først vil vi sige tak for et super sjovt pilot kursus i Distance Learning through Play, som sluttede torsdag d. 18.12. Deltagerne har været fantastiske, og vi har eksperimenteret og udfordret os selv både i at skabe engagerende meningsfuld efteruddannelse og undervisning ude på skolerne. 

Et af de gode input er Karin Dyrendoms elevinvolverende Kahoot, som er udviklet som redskab til at skabe og udvikle en god dialog mellem lærere og elever om den gode onlineundervisning. Måden du kan bruge den på er ved eksempelvis at bruge den i slutningen af dagen ( eller ugen) til at klassen i fællesskab “stemmer” sine oplevelser ind, og undervejs snakker om hvad man har svaret, og hvad man kunne finde på af gode ideer til gøre dagen/undervisningen endnu bedre, mere involverende, sjov, rar, spændende, og meningsfuld for alle.

Find og lav din egen kopi af elevinvolverende Kahoot her: https://create.kahoot.it/share/sammen-om-undervisning/135b0c2c-bf85-4761-9d70-596d60032c1a

Vi vil ønske jer alle et godt nytår med tilbud om spændende forårskurser for dig. 
Læs mere og tilmelding… 

billede-aflsuttet-kursus
Herover udpluk af kursisternes udsagn efter deltagelse i pilotkurkursusforløbet