Fantasien sætter grænsen

Eksperimentér med historier

Dette sæt taler med sin narrative og billedsproglige tilgang både ind i fagene dansk og billedkunst, samt de øvrige sprogfag. De fem legekvaliteter er i spil konstant som historierne tager form og justeres i et undersøgende fællesskab.

Intention

Dette sæt er målrettet fagteams i dansk, billedkunst og sprog i indskolingen og på mellemtrinnet. Fokus er på, hvordan kan man at træne brugen af fantasi og forestillingsevne gennem en legende og eksperimenterende tilgang med Scratch.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.