Leg med data

Observér og dokumentér effekten af legende læring

Data finder vi overalt i skolen. Når vi eksperimenterer med legende læring, bliver vi også nødt til at udforske andre måder at evaluere og indsamle data på. Hvis man ønsker at kigge efter tegn på mening, fællesskab, begejstring og aktiv deltagelse, kan det være svært at få øje på i traditionelle tests og elevopgaver, og fokus bliver mere på processerne i undervisningen. I dette ressourcesæt undersøger vi, hvordan man som lærer og team kan arbejde med ”Leg med data” gennem kreativ indsamling og bearbejdning af tegn i små notesbøger fra jeres prøvehandlinger i undervisningen

Design et titelblad

Når I har set videoen Leg med data, er I næsten klar til at gå i gang. Først skal I personliggøre jeres notesbog ved at designe et titelblad. Find inspiration i de fire eksempler på titelblade herunder samt ark med ikoner, mønstre og linjer mv. under Inspiration til Leg med data.

Planlæg Leg med data

Nu er I klar til at komme i gang med at planlægge og dokumentere effekten af jeres prøvehandlinger.  Følg de fire faser i “Leg med data”.

Inspiration til leg med data

Bullet journal hæfte og eksempler