Leg med målinger

Matematikinspiration til geometri med inddragelse af uderum og it Gennem deltagelse, eksperimentering, feedback, begejstring og meningsskabende aktiviteter arbejdes der med matematik og feedback i indskolingen.

Intention

I forløbet ønsker vi at udviske modsætningerne imellem bevægelse/leg/krop og inddragelse af det digitale i undervisningen. Vi ønsker at skabe inspiration til faget, hvorved faget udvides gennem en øget mundtlig og kreativ dimension. Inddragelsen af det digitale i forløbet skal styrke fagets udtryksformer og den legende og eksperimenterende tilgang til faget.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.