Veje ind i danskfaget

Forskellige legende og digitale muligheder

Veje ind i danskfaget er et materiale I kan bruge I jeres dansk fagteam til at reflektere, videndele og afprøve nye legende og digitale tilgange i danskfaget. I dette forløb arbejder I med forskellige veje ind i danskfaget og sætter fokus på den fælles refleksion og videndeling i fagteamet.

  • At få viden om og inspiration til forskellige veje ind i danskfaget.
  • At reflektere over og videndele med kollegaer om legende digitale tilgange, bl.a. brug af Skoletube i danskfaget.
  • At planlægge og udføre prøvehandlinger i egen klasse.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.