Social involvering og trivsel

Skab mulighed for Aktiv deltagelse gennem elevernes egne input og forslag til undervisningen når undervisningen går fra online til blended.

Det er en god ide at sætte fokus på trivsel, engagement og elevinddragelse i forberedelse og samspil mellem online og fysisk undervisning.

Vi har samlet en række gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold til at arbejde med elevinddragende trivsel. Dem kan du downloade, læse og dele nedenfor.