Forankring

LÆRINGER fra projektet
- og næste skridt?

forbindelse med projektets afslutning, er der udviklet forskellige ressourcer, der kan støtte deltagere og skoler i at evaluere og kigge fremad med en legende og eksperimenterende tilgang. 

De deltagende skoler har været meget forskellige, fra skoler, med et eller få teams til hele skoler. Derfor har der også være forskellige behov for at stoppe op, se tilbage og finde det frem, der er værdifuldt at tage med videre efter endt projekt. 

 

PÅ denne side kan du finde forskellige ressourcer, som du kan sammensætte og bruge på den måde, der giver mening for din skole til på mere legende måder at samle op og kigge fremad, når det handler om et kulturprojekt omkring fælles udvikling af en skole med god undervisning baseret på legende tilgange med (og uden) digitale teknologier. 

 

Vi har delt ressourcerne op alt efter, hvor I er i jeres forandrings- og forankringsproces. Følgende model er inspireret af FIE modellen, som er en model for, at man som team eller skole i fællesskab kan undersøge, hvad man tager med fra projektets forsøg frem til en konkret handleplan for at arbejde videre med det, der har virket godt og som opleves meningsfuldt og vigtigt for både personale og ledelse. 

 

Ressourcer til 

2. KIKKERTSIGTE

4. HJERTESTORM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4. NY KURS - NYT LAND

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.